The Event

The visual arts are mostly performance arts, it’s part of the Event Era. Waren de salons ook events om het werk onder de aandacht te brengen? Daarna vonden de kunstwerken hun weg naar collecties en andere onderkomens. Nu zijn de collecties de basis voor Events.

Als de de beeldende kunst steeds meer Event gebonden wordt moet het financieringssysteem veranderen. De Events moeten geld opleveren voor de kunstenaar.